Kỳ Khánh Quỳnh

Tác giả: Kỳ Khánh Quỳnh

22nd Tháng Tư, 2021

Middle NodeJS & ReactJS Developer

Văn phòng làm việc Số 92 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.   Lương Tùy vào năng lực và kinh nghiệm;   Mô tả công việc ● Phát triển sản phẩm cho công ty dựa trên web với NodeJS; ● Hỗ trợ và...

Read More
22nd Tháng Tư, 2021

Senior Business Analyst

Văn phòng làm việc Số 92 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Lương Lên đến $1200, tùy theo năng lực và kinh nghiệm; Mô tả công việc  ● Đánh giá các quy trình kinh doanh, biết trước các nhu cầu, phát hiện...

Read More